Czy masz odwagę?

XII Niedziela Zwykła, rok A - 2017-06-25 polecamy odcinek

Kalendarz

wszystkie odcinki Kromki Słowa Bożego posortowane według daty

więcej...

Liturgia

wszystkie odcinki Kromki Słowa Bożego pogrupowane według okresu liturgicznego

więcej...

Ewangelia

wszystkie odcinki Kromki Słowa Bożego dostepne według wersetów Ewangelii

więcej...

Różaniec biblijny

Instrukcja obsługi
Czyli jak odmawiać Różaniec Biblijny
Różaniec Biblijny odmawiamy tak jak normalny Różaniec, z tym że przed każdym paciorkiem, przed rozpoczęciem „Zdrowaś Maryjo...” odczytujemy medytację zaczerpniętą z Pisma Świętego, którą następnie rozważamy podczas modlitwy na danym paciorku. Każdy paciorek posiada swój własny fragment Pisma Św. do medytacji. Jeżeli odmawiamy Różaniec w większym gronie to fragmenty odczytujemy w taki sposób, że prowadzący recytuje część do ukośnika (/), natomiast część za ukośnikiem recytują wszyscy.

Cytaty biblijne pochodzą z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, Edycja Świętego Pawła.


TAJEMNICA I - ZWIASTOWANIE TAJEMNICA II - NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY TAJEMNICA III - NARODZENIE PANA JEZUSA TAJEMNICA IV - OFIAROWANIE PANA JEZUSA TAJEMNICA V - ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

RÓŻANIEC - CZĘŚĆ I RADOSNA
TAJEMNICA I - ZWIASTOWANIE
Ojcze Nasz...
1) Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida. / Dziewicy było na imię Maryja. (Łk 1, 26-27)
Zdrowaś Maryjo...
2) „Raduj się, łaski pełna, / Pan z Tobą”. (Łk 1, 28)
Zdrowaś Maryjo...
3) Ona zmieszała się na te słowa / i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. (Łk 1, 29)
Zdrowaś Maryjo...
4) Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, / bo Bóg Cię obdarzył łaską.” (Łk 1, 30)
Zdrowaś Maryjo...
5) „Oto poczniesz i urodzisz syna, / i nadasz Mu imię Jezus.” (Łk 1, 31)
Zdrowaś Maryjo...
6) „Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, / a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. (Łk 1 , 32-33)
Zdrowaś Maryjo...
7) Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, / skoro nie znam pożycia małżeńskiego?” (Łk 1 , 34)
Zdrowaś Maryjo...
8) „Duch Święty zstąpi na Ciebie / i osłoni Cię moc Najwyższego”. (Łk 1 , 35)
Zdrowaś Maryjo...
9) „Dlatego Święte, które się narodzi, / będzie nazwane Synem Bożym.” (Łk 1 , 35)
Zdrowaś Maryjo...
10) Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnicą Pana; / niech mi się stanie według twego słowa”. (Łk 1, 38)
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Sytuacja

Zmartwychwstanie Pańskie, rok A 2017-04-16

Chrystus zmartwychwstał - Jan 20,1-9

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Nadzwyczajna bliskość

Niedziela Palmowa, rok A 2017-04-09

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa - Mateusz 26,14–27,66

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Czy istnieje koniec?

V Niedziela Wielkiego Postu, rok A 2017-04-02

Wskrzeszenie Łazarza - Jan 11,1-45

Różaniec - rozważania różańcowe

Różaniec - rozważanie tajemnic różańcowych w formie różańca biblijnego. Instrukcja - jak odmawiać różaniec. Tajemnice różańcowe. Codziennie rozważane Różańca. Proponujemy odmawianie Różańca biblijnego. Na tej stronie znajdziesz rozważanie tajemnic różańca.Chcemy żeby rozważane Tajemnice Różańca były inspiracją na dla każxego z was.